Despre noi

Asociaţia are ca scop principal prezervarea patrimoniului audiovizual din Transilvania /legat de Transilvania/, susținerea activităților de cercetare şi arhivare profesională a audiovizualului, precum și popularizarea/promovarea acestui patrimoniu prin diverse activități strâns legate de proiectele științifice și artistice ale corpului didactic și a studenţilor Universităţii Sapientia.

Membri: Buglya Sándor, Blos-Jáni Melinda, Tóth Orsolya, Mira Marincaș

E-mail: transylvanian.av.archive@gmail.com

Datele asociației:

Asociația Audiovizuală Transilvană

Cod de înregistrare fiscală: RO36452490
Cont bancar: IBAN – RO 55 OTPV 2000 0101 2634 RO01 – OTP Cluj