Revista Viața Nouă

Revistă ilustrată socio-culturală care a apărut de două ori pe lună la Târgu Mureș în perioada cuprinsă între 1959 și 1989, avându-i ca redactor șef pe Sütő András până la iunie 1989, secretarul șef al redacției pe Nagy Pál până la februarie 1984, după care Éltető József a fost secretarul șef al redacției până la încetarea revistei. Dintre redactorii revistei amintim: Bartis Ferenc, Dános Miklós, Deák Tamás, Elekes Ferenc, Jánosházy György, Márki Zoltán, Marosi Ildikó, Polgár István, Szekernyés László, Szépréti Lilla, Varró Ilona, Veres József; fotografi: Erdélyi Lajos și Marx József, graficianul Deák Ferenc, apoi Varga Katalin; și numele lui Kemény János apare în revistă până la 1964, în calitate de redactor de rubrică.

Revista a îmbrățișat totalitatea domeniilor vieții artistice maghiare din România (teatru, arte plastice, muzică, film), și a publicat reportaje, interviuri și critici despre aceste teme. A informat cu regularitate asupra evenimentelor vieții artistice și literare române, a prezentat personajele acesteia prin interviuri, și a înștiințat despre evenimentele din afara granițelor. A publicat nenumărate documente vizuale despre evenimentele vieții literare maghiare din România, despre evenimentele remarcabile ale acesteia.

În ultimii ani ale dictaturii, mai ales din cauza personalității și rolului politic asumat al redactorului șef, revista a fost expusă unei presiuni din ce în ce mai mari. După căderea regimului Ceauşescu în 1989 numele revistei a fost schimbat de redacție în Erdélyi Figyelő, și a continuat activitatea sub îndrumarea redactorilor șefi: Sütő András, apoi Éltető József (1990–1991), Zsehránszky István (1992–1994), Lázok János (1994–1996).

 

Surse: Romániai magyar irodalmi lexikon (Lexiconul literaturii maghiare din România): Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés V. (S–Zs). Dávid Gyula (editor șef). Bukarest–Kolozsvár: Kriterion; Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010.

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj_%C3%89let

Imaginile au fost donate de: Cselényi László și Cselényiné Sütő Ágnes. Mulțimiri pentru Tamási Miklósnak și arhiva Fortepan.

Colectia Viața Nouă