Sport200_074_B

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium növendékeinek baráti emléke. Viszontlátásra 1950-ben.

Kód: Sport200_074_B
Év: 1939
Hónap:
Helyszín: Székelykeresztúr
Kulcsszavak: iskola, osztály, portré, Sport 200, tabló